آمفتامین و متامفتامین

منتشر شده توسط - آوریل 5, 2022

آمفتامین و متامفتامین آمفتامین و متامفتامین مواد بسیار اعتیادآوری می باشند که در طبقه بندی مواد محرک قرار دارند، بسیاری از مصرف کنندگان از آثار مخرب این ماده آگاهی ندارند و بیشتر به خاطر اثرات خوشایند و مفیدی که از آن ها انتظار دارند از این ماده استفاده می کنند. به عنوان مثال چاقی یا