کمک به یادگیری زبان کودک (۳ تا ۷ ساله)

منتشر شده توسط - آگوست 6, 2023

والدین یادگیری را بالا میبرند و می توانند به موفقیت کودک در مدرسه کمک کنند. زبان اول کودک خود را تمرین کنید اگرچه یادگیری زبان انگلیسی مهم است به همان اندازه مهم است که کودک شما به صحبت کردن زبان اول خود ادامه دهد. این به او کمک خواهد کرد که انگلیسی را سریعتر یاد