آموزش همدلی به کودکان با کمک روانشناس

منتشر شده توسط - مارس 4, 2023

آموزش همدلی به کودکان امر بسیار مهمی می باشد. همدلی توانایی درک، احساس یا به اشتراک گذاشتن احساسات دیگران است. همدلی یک واکنش عاطفی به آنچه که شخص دیگری احساس می کند یا انتظار می رود آن را احساس کند. همدلی چیست؟ بسیاری از افراد همدلی و همدردی را با هم اشتباه می گیرند اما

۱۱ بازی برای آموزش همدلی به کودکان

منتشر شده توسط - اکتبر 24, 2022

بازی برای آموزش همدلی به کودکان و بازی در مورد همکاری باعث می شود کودکان بهتر بتوانند احساسات خود را بروز دهند و نظرات دیگران را درک کنند. بازی برای همکاری| بازی برای آموزش همدلی به کودکان ۱. جریان سیال ذهن وسایل مورد نیاز:  کاغذ و قلم و آهنگ بی کلام اهداف: بیان افکار بدون ترس از