دانشمندان ژن ها را به آناتومی مغز در اوتیسم پیوند می دهند

دانشمندان ژن ها را به آناتومی مغز در اوتیسم پیوند می دهند

منتشر شده توسط - اکتبر 4, 2018

یک تیم از دانشمندان دانشگاه کمبریج کشف کرده است که ژن های خاص با تفاوت های فردی در آناتومی مغز در کودکان مبتلا به اوتیسم مرتبط هستند. مطالعات قبلی تفاوت ساختار مغز افراد مبتلا به اوتیسم را گزارش کرده است. با این حال، دانشمندان هنوز چیزی را نشاخته اند که ژن ها با این تفاوت

هر فرد یک آناتومی مغز منحصر به فرد دارد

هر فرد یک آناتومی مغز منحصر به فرد دارد

منتشر شده توسط - سپتامبر 1, 2018

مطالعاتی که توسط محققان دانشگاه زوریخ نشان داده شده است، مانند اثر انگشت، دو نفر از آناتومی مغز مشابهی ندارند. این عمل منحصر به فرد، نتیجه ترکیبی از عوامل ژنتیکی و تجربیات زندگی فردی است. اثر انگشت در هر فرد منحصر به فرد است و همانطور که هیچ دو اثر انگشت یکسان نیستند، آنها به