عوارض آنتی سایکوتیک ها و سرطان سینه

عوارض آنتی سایکوتیک ها | عامل خطر سرطان سینه

منتشر شده توسط - ژانویه 30, 2023

نتایج نشان می دهد که مصرف کنندگان آنتی سایکوتیک باید بیشتر از نظر سرطان سینه غربالگری شوند. نتیجه گیری عوارض آنتی سایکوتیک ها در یک متاآنالیز مشخص شده است که مصرف آنتی سایکوتیک یک عامل خطر مستقل برای سرطان سینه است. دوزهای بالا ممکن است خطرات بیشتری نسبت به دوزهای پایین داشته باشند. مصرف کنندگان