باکتری های قارچی نقش کلیدی در اثرات ضد تشنج رژیم کتوژنیک دارند

باکتری های قارچی نقش کلیدی در اثرات ضد تشنج رژیم کتوژنیک دارند

منتشر شده توسط - سپتامبر 18, 2018

دانشمندان UCLA باکتری های خاص روده ای را شناسایی کرده اند که نقش مهمی در اثرات ضد تشنج رژیم غذایی با کربوهیدرات کم چرب و کم کربوهیدرات دارند. این مطالعه که امروز در مجله Cell منتشر شده ، اولین ارتباط بین علت تشنج و مایکوبیت روده  و 100 تریلیون یا باکتری ها و دیگر میکروب