۱۱ بازی درمانی کودکان خجالتی

منتشر شده توسط - دسامبر 27, 2023

بازی درمانی کودکان خجالتی یک روش موثر برای کمک به کودکان خجالتی است. بازی درمانی به کودکان کمک می کند تا احساسات خود را بیان کنند، مهارت های اجتماعی خود را توسعه دهند و اعتماد به نفس خود را افزایش دهند. خجالت یک احساس طبیعی در انسان است که به ویژه در کودکان شایع است.