۵ قصه برای اموزش احساسات کودکان

منتشر شده توسط - مارس 11, 2024

قصه برای اموزش احساسات سرمایه گذاری  بزرگ، مهم و اساسی برای آینده است و به آن ها کمک می کند تا در آینده نیز به خوبی با دیگران ارتباط برقرار کنند و احساسات خود را به شکلی درست و سالم بیان کنند. در کنار قصه برای اموزش احساسات، برای آموزش احساسات به کودکان می توانید

بازی درمانی برای کمک به بروز احساسات کودکان(2 بازی)

منتشر شده توسط - آگوست 28, 2021

بازی درمانی یک مداخله موثر و مناسب برای درمان و شناسایی اختلالات کودک و درمان آن می باشد علاوه بر این بازی درمانی به تخلیه انرژی کودک و افزایش آرامش او کمک می کند. در این مقاله به بازی درمانی برای کمک به بروز احساسات کودکان می پردازیم. برنامه نمایش تلویزیونی مقدمه بیش تر کودکان از