آیا احساس تنهایی می کنید؟

منتشر شده توسط - دسامبر 6, 2021

احساس تنهایی یک واکنش هیجانی است. فردی که قادر نیست با دیگران ارتباط برقرار کند احساس می کند که از دیگران جدا شده است  و نمی تواند احساسات خوشایند، ناخوشایند، ترس ها و نگرانی های خود را با ما در میان بگذارید. احساس تنهایی احساس تنهایی همانند احساس کم رویی، ناتوانی اجتماعی محسوب می شود و هرکدام

نگذارید احساس تنهایی در رابطه عاطفی شما را خفه کند

منتشر شده توسط - نوامبر 16, 2021

با احساس تنهایی در رابطه عاطفی چه کنیم؟ ( راه حل کاربردی) حس تنهایی در رابطه عاطفی یک مسئله آزاردهنده می باشد که بسیاری از زوجین با آن رو به رو می شوند این احساس تنهایی در حالی که شما در کنار یکدیگر هستید می تواند به علت های مختلفی به وجود آمده و به