حل اختلاف با همسر و دعوای زوجین

منتشر شده توسط - ژانویه 28, 2021

حل اختلاف با همسر و دعوای زوجین اختلاف و درگیری بین زن و مرد در هر دوره ممکن است اتفاق بیفتد  ک ماهیت این دعواها در دوران ،دوستی ،عقد، نامزدی و حتی در دوران بارداری متفاوت است. معمولاً در خانواده هایی که پایه های زندگی خودشان را محکم کرده باشند با آرامش بیشتری زندگی می