اختلالات تجزیه ای

منتشر شده توسط - آوریل 6, 2022

اختلالات تجزیه ای، انواع و نحوه درمان اختلالات گسستی اختلالات تجزیه ای به اختلالاتی گفته می شود که ویژگی مشترک آن از دست دادن دوره ای هویت فردی می باشد، در این شرایط فرد هوشیاری اش را نسبت واقعیت خود، عاطفه، حافظه و یا کارکردهای حسی – حرکتی از دست می دهد. به احتمال زیاد