رفتارهای اعتیاد به مواد مخدر در بشر با اختلالات خاص در 6 شبکه مغز مرتبط است

رفتارهای اعتیاد به مواد مخدر در بشر با اختلالات خاص در 6 شبکه مغز مرتبط است

منتشر شده توسط - سپتامبر 15, 2018

با توجه به بررسی سیستماتیک بیش از 100 مطالعه منتشر شده توسط نوروپاتی از سوی کارشناسان در ایکان، اختلالات خاصی در طی شش شبکه بزرگ مغز در طی اعتیاد به مواد مخدر، تصمیم گیری، کنترل مهار کننده و پردازش عاطفی اجتماعی با رفتارهای اعتیاد به مواد مخدر مرتبط است. دانشکده پزشکی در کوه سینا و