قرار گرفتن در معرض خشونت در دوران کودکی با اختلالات روانی همراه است

قرار گرفتن در معرض خشونت در دوران کودکی با اختلالات روانی همراه است

منتشر شده توسط - اکتبر 2, 2018

براساس یک مطالعه انجام شده توسط محققان دانشکده بهداشت عمومی Mailman School of Public Health و دانشگاه فدرال سائوپائولو، سرمایه گذاری در کاهش نابرابری وضعیت اجتماعی، اقتصادی و جلوگیری از وقوع خشونت در دوران کودکی ممکن است سلامت روان جوانان را از زمینه های وضعیت اجتماعی پایین اقتصادی بهبود بخشد. نتايج نشان داد که داشتن