اختلالات مرتبط با مصرف مواد مخدر

منتشر شده توسط - می 21, 2023

اختلالات مرتبط با مصرف مواد مخدر اختلالاتی که مربوط به مصرف مواد می شوند به مواردی می گویند که ویژگی های زیر را داشته باشد: ماده ای قابل سو مصرف مانند الکل باشد یا داروی تجویز شده ای که عوارض جانبی داشته باشد. اختلالاتی که به مصرف مواد مربوط می شود را به دو گروه