اختلال بدشکلی بدن (BDD) | تنفر از اندام خودم

منتشر شده توسط - آوریل 24, 2022

اختلال بدشکلی بدن (BDD) آیا دائماً برروی ظاهر خود و «نقایصی» که در خود یافته اید خود تمرکز می کنید؟ با درک علائم و علل عارضۀ بدشکلی بدن، می توانید بیاموزید که اضطراب خود را کاهش دهید و اندام خود را واقع بینانه‌تر ببینید. این وراژه در انگلیسی Body dysmorphic disorder می باشد. اختلال بدشکلی