اختلال برانگیختگی جنسی زنان| علائم، علل و درمان

منتشر شده توسط - نوامبر 12, 2022

اختلال برانگیختگی جنسی زنان (FSAD) یا سردمزاجی با فقدان انگیزه برای شرکت در فعالیت جنسی، غیبت یا کاهش قابل توجه افکار و تصورات جنسی مشخص می شود. مطالعات نشان می دهد که بیش از ۴۰ درصد از زنان در طول زندگی خود نوعی اختلال عملکرد جنسی را تجربه می کنند. مشکلات جنسی در زنان و