اختلال دو قطبی چیست؟

منتشر شده توسط - ژانویه 20, 2021

اختلال دو قطبی سبب تغییر در روحیه و انرژی فرد می شود. این حالت های عاطفی شدید و حالت های خلقی می تواند توانایی عملکردی افراد را تحت تأثیر قرار دهند. افراد مبتلا به اختلال دو قطبی می توانند دوره هایی از خلق و خوی طبیعی را نیز داشته باشند. حالت خلق و خوی افراد

جهش باعث اختلال دوقطبی به بیماری میتوکندری می شود

جهش باعث اختلال دوقطبی به بیماری میتوکندری می شود

منتشر شده توسط - سپتامبر 14, 2018

جهش در ژن ANT1 ممکن است خطر اختلال دوقطبی را از طریق یک درگیری پیچیده بین سیگنالینگ سروتونین و سیگنالینگ میتوکندری در مغز ایجاد کند. این دو مسیر به طور جداگانه در اختلال دوقطبی دخالت دارند اما ارتباط بین سطوح سروتونین عصبی و اختلال عملکرد میتوکندریا مشخص نشده است. محققان مرکز تحقیقات مغز (RICEN) در