اختلال شخصیت اسکیزوئید

منتشر شده توسط - جولای 30, 2023

اختلال شخصیت اسکیزوئید چیست؟  این یک وضعیت روانی است که در آن فرد یک الگوی مادام العمر بی تفاوتی نسبت به دیگران و انزوای اجتماعی دارد. علل اختلال شخصیت اسکیزوئید علت این اختلال ناشناخته است. ممکن است با اسکیزوفرنی مرتبط باشد و بسیاری از عوامل خطر مشابه را به اشتراک بگذارد. اختلال شخصیت اسکیزوئید به اندازه اسکیزوفرنی ناتوان