اختلال شخصیت مرزی

منتشر شده توسط - آگوست 3, 2023

اختلال شخصیت مرزی چیست؟ اختلال شخصیت مرزی (BPD) یک وضعیت روانی است که در آن فرد دارای الگوهای طولانی مدت هیجانات آشفته یا ناپایدار است. این تجربیات درونی اغلب آنها را به اقدامات تکانشی و روابط آشفته با افراد دیگر سوق می دهد. علل اختلال شخصیت مرزی علت BPD ناشناخته است. اعتقاد بر این است که با