اختلال شخصیت نمایشی شما را به قعر چاه تنهایی می برد

منتشر شده توسط - آگوست 27, 2022

اختلال شخصیت نمایشی یکی از ده اختلال شخصیت می باشدکه  با واکنش بیش از حد عاطفی، رفتار اغواگرانه و توجه طلبی مداوم مشخص می شود. اختلال شخصیت نمایشی افراد مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی تمایل دارند بیش از حد به مسائل واکنش نشان دهند یا موقعیت های خاصی را بیش از حد نمایش دهند که