اختلال شخصیت هیستریونیک

منتشر شده توسط - آگوست 1, 2023

اختلال شخصیت هیستریونیک چیست؟ این یک وضعیت روانی است که در آن افراد به شیوه ای بسیار عاطفی و نمایشی عمل می کنند که توجه را به آنها جلب می کند. علل اختلال شخصیت هیستریونیک علل اختلال شخصیت هیستریونیک ناشناخته است. وقایع و ژن های اولیه کودکی ممکن است مسئول باشند. در زنان بیشتر از مردان تشخیص

اختلال شخصیت هیستریونیک (HPD)

منتشر شده توسط - جولای 23, 2022

اختلال شخصیت هیستریونیک (HPD) اختلال شخصیت هیستریونیک با احساسات و توجه بیش از حد مشخص می شود. تشخیص اختلال شخصیت هیستریونیک با معیارهای بالینی مشخص می شود. درمان آن با روان درمانی روان پویشی انجام می شود. بیماران مبتلا به اختلال شخصیت هیستریونیک از ظاهر فیزیکی خود استفاده می کنند و به شیوه های نامناسب اغواکننده یا