صرع بدون وجود: هنگامی که مغز مانند "ارکستر بدون رهبر" است

صرع بدون وجود: هنگامی که مغز مانند “ارکستر بدون رهبر” است

منتشر شده توسط - سپتامبر 12, 2018

یک خیالپرداز در ابتدا، معلم شش ساله اش را به عنوان مأمور نادان توصیف کرد. پسر در کلاس دچار مشکل شده بود. همانطور که معلم پسر را نزدیک تماشا می کرد، متوجه شد که او مد روز نیست. او اغلب چند ثانیه خفه می شود و زمانی که نام او نامیده می شود پاسخ نمی