فرونشینی جنسی پس از ارگاسم

منتشر شده توسط - ژوئن 14, 2022

فرونشینی جنسی در چه قسمتی از چرخه پاسخ جنسی قرار دارد؟ آخرین مرحله از چهار گانه پاسخ جنسی، مراحله جنسی می باشد. در این مرحله، بدن به حالت سکون قبل از رابطه جنسی بر می گردد اما برخی احساس متفاوتی را تجربه می کنند. چرا؟ اگر ارگاسم روی دهد این مرحله به سرعت اتفاق می

دلایل گریه زنان و مردان پس از ارگاسم + راه حل

منتشر شده توسط - سپتامبر 13, 2021

گریه پس از ارگاسم یکی از مواردی می باشد که بیش تر افراد در زندگی آن را تجربه کرده اند. این موضوع می تواند باعث نگرانی همسر فرد شود و این امر را مبنی بر عدم تمایل همسرش بگذارد. در این مقاله دلایل و علل این موضوع به طور کامل بررسی شده است. بنابر تحقیقات