ازدواج با فرد وسواسی دودمان به باد می دهد؟ چه باید کرد؟

منتشر شده توسط - ژانویه 3, 2021

ازدواج با فرد وسواسی سخت است؟ چه راهکارهای روانشناسی برای مقابله با آن وجود دارد؟ بسیاری از افراد احساس می کنند که زندگی با فردی که دچار وسواس فکری و عملی است به معنای داشتن یک زندگی مرتب و تمیز است. اما این فکر درست نیست وسواس در حقیقت به اختلالی گفته می شود که