سندرم آشیانه خالی چیست و چه علائمی دارد؟

منتشر شده توسط - فوریه 28, 2021

فرزندان به هر دلیلی مثل ازدواج، تحصیل یا جستجوی استقلال ممکن است خانه را ترک کنند و زندگی خود را مستقل از والدین شکل بدهند در این شرایط خانواده ها ممکن است درگیر سندرم آشیانه خالی شوند در این برهه والدین دچار غم و اندوه می شود. هرچند ممکن است که والدین، فرزندان خود را برای