اسب تروجان: قارچ قاتل چگونه مننژیت و عفونت مغزی را از بین می برد؟

اسب تروجان: قارچ قاتل چگونه مننژیت و عفونت مغزی را از بین می برد?

منتشر شده توسط - سپتامبر 13, 2018

این پژوهش توسط یک تیم از موسسه تحقیقات پزشکی Westmead و مؤسسه مری بشیر موسسه بیماری های عفونی و بیوسایتی دانشگاه سیدنی به چاپ رسید که در مجله آسیب شناسی آمریکا منتشر شده است . مننژیت یک التهاب مینرده، سه غشاء که مغز و نخاع را پوشش می دهند. هنگامی که مایع مغز را شست