کودک من اضطراب دارد یا عادیست؟

منتشر شده توسط - فوریه 12, 2023

قبل از فکر کردن در مورد اختلالات هیجانی کودک، بهتر است از خود بپرسید: کودک من اضطراب دارد یا عادیست؟ آیا هیچ گاه به شدت احساس نگرانی یا ناراحتی شدید هیجانی نکرده ام؟ به احتمال زیاد پاسخ مثبت است! همه ما این قبیل هیجان ها را تجربه کرده ایم و این تجربه ها به تنهایی دلیل