مشاوره تحصیلی و استعدادیابی

منتشر شده توسط - اکتبر 9, 2022

مشاوره تحصیلی و استعدادیابی هر کسی در برهه ی خاصی از زمان, احتیاج دارد تا با فردی متخصص مشورت کند و درباره ادامه راه از او یاری بخواهد. اعضای خانواده و اقوام نمی توانند این نقش را برای شما بازی کنند چرا که تخصص و مهارت لازم را نخواهند داشت و یا به علت وابستگی