کشف اختلافات در مغز موش صحرایی که به عنوان کارگر در مقابل اسلکور طبقه بندی می شود

کشف اختلافات در مغز موش صحرایی که به عنوان کارگر در مقابل اسلکور طبقه بندی می شود

منتشر شده توسط - سپتامبر 21, 2018

گروهی از محققان به رهبری دکتر کاتارین وینستنلی در دانشگاه بریتیش کلمبیا شبکه ای از مناطق مغز را شناسایی کرده اند که در تعیین انتخاب کار سخت تر برای کسب پاداش بزرگتر یا تلاش کمتری و دریافت یک پاداش کوچکتر درک اینکه چگونه مغز چنین تصمیمی می گیرد، یکی از اساسی ترین مسائل در علوم