چگونه لباس زیر می تواند سلامت اسپرم را تحت تاثیر قرار دهد

چگونه لباس زیر می تواند سلامت اسپرم را تحت تاثیر قرار دهد

منتشر شده توسط - آگوست 18, 2018

بر اساس یک مطالعه جدید از محققان دانشگاه هاروارد، انتخاب شما از لباس زیر می تواند خیلی بیشتر از سطح راحتی شما تاثیر بگذارد . آنها دریافتند افرادی که گزارش دادند که سبک های سبک تر لباس زیر، مانند بوکسورها، غلظت اسپرم و تعداد کل اسپرم و همچنین اسپرم سالم را بالاتر از افرادی که