گره هبردن

منتشر شده توسط - می 23, 2022

گره هبردن توده های کوچک استخوانی هستند که در نزدیک ترین مفصل به نوک انگشت شما ظاهر می شوند. همراه با گره های بوچارد، گره های هبردن از علائم آرتروز دست ها هستند. آنها می توانند باعث درد و محدودیت حرکت در دستان شما شوند. درمان گره های هبردن ممکن است شامل دارو، درمان با