اسکن مغز می تواند دو قطبی را از افسردگی را تشخیص دهد

اسکن مغز می تواند دو قطبی را از افسردگی را تشخیص دهد

منتشر شده توسط - سپتامبر 8, 2018

تحقیقات جدید نشان داده است که نورونهای عمیق داخل مغز می توانند کلید دقیق تشخیص اختلال دوقطبی و افسردگی را حفظ کنند. تیم تحقیقاتی با استفاده از اسکن MRI پیچیده برای دیدن نحوه آمیگدال، مجموعه ای از نورون هایی که نقش کلیدی در پردازش احساسات را ایفا می کنند، به عنوان یک فرایند بیمار، صورت