برخورد با اشتباهات کودک، بهترین واکنش در برابر اشتباهات کودکان

منتشر شده توسط - ژوئن 8, 2021

یکی از مهم ترین دغدغه های والدین، نحوه برخورد با اشتباهات کودک می باشد، زیرا کودکان با رفتارهای اشتباه خود بزرگ می شوند و شخصیت آن ها از این طریق شکل می گیرد و کودکان با اشتباه کردن، رفتارهای درست و صحیح را یاد می گیرند اما رفتار های والدین در این زمینه مهم می

برخورد با اشتباهات کودک

منتشر شده توسط - می 31, 2021

برخورد با اشتباهات کودک ، بهترین واکنش در برابر اشتباهات کودکان یکی از مهم ترین دغدغه های والدین، نحوه برخورد با اشتباهات کودک می باشد، زیرا کودکان با رفتارهای اشتباه خود بزرگ می شوند و شخصیت آن ها از این طریق شکل می گیرد و کودکان با اشتباه کردن، رفتارهای درست و صحیح را یاد