واژینکتومی Vaginectomy

واژینکتومی جراحی واژن

منتشر شده توسط - می 10, 2022

واژینکتومی Vaginectomy جراحی برای برداشتن تمام یا بخشی از واژن است. این یک درمان موثر برای سرطان واژن است که با پرتودرمانی و شیمی درمانی قابل درمان نیست. همچنین می تواند به مردان تراجنسیتی که می خواهند جراحی تایید جنسیت انجام دهند کمک کند. با ارائه دهنده خود در مورد اهداف خود صحبت کنید، از