انتقال اضطراب از والدین به فرزندان

منتشر شده توسط - سپتامبر 28, 2023

چگونه والدین به فرزندان خود یاد می دهند که مضطرب شوند؟ اضطراب در خانواده گاها به دلیل عوامل ژنتیک بروز می‌کند. اما عامل ژنتیکی تمام داستان نیست. بدون تشخیص اضطراب، والدین می‌توانند با الگو سازی رفتار های مضطرب، اضطراب را به کودکان خود انتقال داده و به کودکان خود یاد دهند تا از دنیای اطراف