اضطراب رابطه | ۲۰ نشانه که نمی دانید

منتشر شده توسط - اکتبر 29, 2022

اضطراب رابطه می تواند ناشی از مشکلاتی باشد که در رابطه خود دارید: ممکن است نگران این باشید که آیا رابطه شما دوام خواهد داشت یا خیر، ممکن است مطمئن نباشید که می توانید به شریک عاشقانه خود اعتماد کنید. حتی ممکن است با مسائل تعهدی دست و پنجه نرم کنید. همه این نگرانی ها