افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان و دانش آموزان

منتشر شده توسط - ژوئن 11, 2022

افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان و دانش آموزان نوجوانان در این دوران با چالش های بسیاری همراه می شوند، افزایش اعتماد به نفس در نوجوانان با وجود این چالش ها بسیار دشوار می باشد. در صورتی که نوجوان اعتماد به نفس و تصور خوشایندی در مورد ظاهر و سایر ویژگی های فردی اش نداشته