جلب اعتماد خانواده پس از ترک اعتیاد، راهنمای مصرف کننده و خانواده

منتشر شده توسط - اکتبر 23, 2021

جلب اعتماد خانواده پس از ترک اعتیاد، راهنمای مصرف کننده و خانواده پس از ترک اعتیاد جلب اعتماد خانوده چگونه اتفاق می افتد؟ معمولا شخصی که مصرف کننده مواد بوده است و بعد از مدت کوتاهی ترک و شروع درمانش توقع دارد تا اطرافیان و خانواده یک شبه رفتارشان را تغییر دهند و به او