درمان اعتیاد به بازی های رایانه ای | ۴۰ درمان قطعی

منتشر شده توسط - ژانویه 22, 2023

درمان اعتیاد به بازی های رایانه ای یک مشکل و اختلال سلامت روان واقعی است که میلیون ها نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد و بیش ترین افرا معتاد به آن نوجوان و کودکان در سن رشد هستند و همین والدین آن ها را بسیار نگران می سازد. سازمان بهداشت جهانی