عوارض اعتیاد به هروئین | عوارض کوتاه مدت و بلند مدت مصرف هروئین

منتشر شده توسط - ژانویه 13, 2021

عوارض اعتیاد به هروئین، عوارض کوتاه مدت و بلند مدت مصرف هروئین آیا می دانید عوارض اعتیاد به هیروئین چیست و نسبت به آن آگاهی دارید؟ هروئین یکی از پرمصرف ترین مواد مخدر در سطح جهان می باشد و یک نوع از مواد مخدر افیونی است که از تریاک مشتق شده و در مجموعه آن