چرا اینترنت باعث می شود ما تنهاتر از هر زمان دیگری شویم

منتشر شده توسط - دسامبر 19, 2022

در طی دهه های طولانی، توانایی ما برای ارتباط برقرار کردن با مردم در سراسر جهان، به حالت انفجاری رسیده است. در واقع، اینترنت به ما اجازه داد چت کنیم، به گروههای خبری بپیوندیم یا به هر کسی در جهان ایمیل ارسال کنیم. اختراع موبایل ها به ما این اجازه را داد تا زمانی که