اعتیاد زنان توانمندی های آن ها را افزایش می دهد

منتشر شده توسط - ژوئن 28, 2021

اعتیاد زنان ، دلایل، نشانه ها و پیامدهای اعتیاد در زنان اعتیاد زنان مسئله ای است که امروزه توجه ویژه ای به آن می شود، با توجه به تفاوت های جنسیتی اعتیاد زنان با سوگیری های بیشتری همراه می باشد و جامعه به زنان معتاد نگاه منفی تری دارند، اعتیاد زنان و مردان هر دو