احساس افسردگی مادران همراه با مشکلات خواب کودکان

احساس افسردگی مادران همراه با مشکلات خواب کودکان

منتشر شده توسط - سپتامبر 16, 2018

خلق و خوی افسردگی مادران در دوران پس از زایمان و پس از تولد مربوط به اختلالات خواب کودکان است، طبق داده های آزمایشی اخیر از مطالعه ی کوهورت طولی در کودکان مهد کودک، متاسفانه در مورد نتایج ما، نقش میانجیگری رفتار کودک در رابطه با کیفیت خواب مادران احساس سلامت مادران، این نشان می