هموگلوبین الکتروفورز

هموگلوبین الکتروفورز ✔️ یک آزمایش ساده برای تشخیص بیماری‌های خونی

منتشر شده توسط - نوامبر 14, 2023

هموگلوبین الکتروفورز یک آزمایش ساده و بدون درد است که برای تشخیص بیماری‌های خونی استفاده می‌شود. این آزمایش با جداسازی انواع مختلف هموگلوبین در خون کار می‌کند. هموگلوبین پروتئینی است که در گلبول‌های قرمز خون وجود دارد و اکسیژن را به بافت‌های بدن حمل می‌کند. در این مقاله، به بررسی نحوه انجام هموگلوبین الکتروفورز، انواع