برای ارزیابی استعداد فرد به درد، می توان از فراوانی امواج مغزی آلفا استفاده کرد

برای ارزیابی استعداد فرد به درد، می توان از فراوانی امواج مغزی آلفا استفاده کرد

منتشر شده توسط - سپتامبر 29, 2018

محققان دانشگاه بیرمنگام در انگلستان و دانشگاه مریلند در ایالات متحده کشف کرده اند که فراوانی امواج آلفا مغزی به عنوان یک اندازه گیری از آسیب پذیری فرد در ایجاد و تجربه درد می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تجربه شخصی درد در افراد بسیار متغیر است، حتی در مواردی که آسیب اساسی به طور