از انتشار سیگنال به آگاهی: یافته های جدید به اتصال بالقوه اشاره می کنند

از انتشار سیگنال به آگاهی: یافته های جدید به اتصال بالقوه اشاره می کنند

منتشر شده توسط - سپتامبر 30, 2018

محققان دانشگاه نیویورک مکانیزمی جدیدی را کشف کرده اند که از طریق آن می توان اطلاعات را در بسیاری از نقاط مغز انتقال داد و یافته ای که روش بالقوه جدیدی برای درک اینکه چگونه آگاهی ایجاد می شود، ارائه می دهد. این مطالعه در مجله Neuron به چاپ رسیده است. شیائو جینگ وانگ، استاد