تفکر انتقادی چیست؟

منتشر شده توسط - ژانویه 20, 2022

تفکر انتقادی چیست؟ مقدمه در این مقاله در مورد تفکر انتقادی توضیحاتی را بیان می کنیم و بررسی می کنیم که چرا یاد گرفتن آن می تواند به مستقل شدن ما کمک کند. اسم تفکر غلط انداز است و ممکن است شما را به این فکر بندازد که یعنی قرار است نسبت به همه چی