آزادی از ترس: نقش دوپامین در نادیده گرفته شدن از انجمن های ترسناک

آزادی از ترس: نقش دوپامین در نادیده گرفته شدن از انجمن های ترسناک

منتشر شده توسط - سپتامبر 5, 2018

محققان مرکز تحقیقات مغز RIKEN یک مدار در مغز را کشف کرده اند که برای نادیده گرفتن ترس ضروری است. در ارتباطات طبیعت منتشر شده ، مطالعه جزئیات درمورد نقش دوپامین در اطمینان از اینکه موش ها متوقف می شوند صورت گرفته است. به عنوان حیوانات، مردم پاسخ های متعادل را به وجود می آورند،