خواص سنگ ها بر سلامت روان

خواص سنگ ها بر سلامت روان و جسم

منتشر شده توسط - ژانویه 13, 2021

خواص سنگ ها بر سلامت روان و جسم چیست؟ علاوه بر استفاده از گیاهان به عنوان دارو، آیورودا از خواص شفابخشی فلزات، گوهرها و سنگ ها استفاده می کند. تعالیم آیورودایی بر این عقیده است که انرژی آگاهی جهانی به هر چیزی در خلقت ارزانی شده است. “پرانا” نیروی حیاتی زندگی، از این انرژی جهانی