چگونه تالیدومید در برابر انفارکتوس مغزی موثر است

چگونه تالیدومید در برابر انفارکتوس مغزی موثر است

منتشر شده توسط - اکتبر 3, 2018

تقریبا 60 سال پیش به علت رسوایی عمده دارویی، تالیدومید نقایص جدی زایمان را ایجاد کرد؛ چرا که بسیاری از زنان باردار این دارو را به عنوان درمان برای بیماری صبحگاه خود مصرف کردند. با این حال، در سال های اخیر، تالیدومید و مشتقات آن به طور گسترده ای برای درمان بدخیمی های هماتولوژیک مانند